Servicepack 10 - Pyramid 3.41A

 

Förhandssläpp:

2014-09-12 - 3.41A10F

Officiellt släpp:

2014-09-19 - 3.41A10F

Senast släppta tillägg:

2015-03-18 -Tillägg 02

2015-09-03 -Tillägg 03 (Gäller funktionalitet för rot och rut. Se anvisningar på: ../Support/aktuellt/index.htm#RotRut_150909)

2016-02-26 -Tillägg 04 (Gäller gamla e-line och Dibs nya betalfönster. Se anvisningar på: ../Support/aktuellt/index.htm#Dibs_PW2_160226)

 

Planerat förhandssläpp av servicepack 11:

Ej fastställt

 

Innehåll:

 

Förhands- och officiellt släpp

Kunder och återförsäljare som har anmält intresse att få tidig information om kommande servicepack, får ett separat nyhetsbrev om förhandssläpp. Eventuella korrigeringar (tillägg) kan ske mellan förhandssläpp och officiellt släpp av servicepacket.

Den officiella versionen informeras om i ett nyhetsbrev till dig som valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev Uppdatering Info.

 

Servicepacksdokumentation

Genomläsning av dokumentationen för överblick över programförändringarna, rekommenderas före installation av servicepack eller tillägg.

 

ChecklistaLadda ner dokumentation för servicepack 10 (pdf)
(uppdaterad 2016-02-26)


Dokumentationen innehåller endast information om det senaste servicepacket.

Eventuella korrigeringar (tillägg) som har gjorts mellan förhandssläpp och officiellt släpp, alternativt i ett senare tillägg, beskrivs också i detta dokument.

 

ChecklistaLadda ner dokumentationshistorik över tidigare servicepack (pdf)
(uppdaterad 2014-09-12)


Dokumentationen innehåller information om tidigare släppta servicepack för versionen. Dokumentet är indelat enligt moduler/rutiner. För att se samlad information om en specifik servicepacksversion inklusive dess tillägg, se Arkiv.

 

Installation av uppdatering - servicepack och tillägg

Servicepack installeras alltid via PBS Administration (pbsadmin.exe) och menyvalet Uppdatering/Servicepack. Valet "Tillägg till installerat servicepack" visas om det finns ett eller flera tillägg till installerat servicepack. Installera samtliga tillgängliga tillägg vid uppdatering. Filerna hämtas med automatik via Internet. Hjälpfilspaketet samt eventuella språkfiler ingår.

 

Läs mer i vår FAQ och checklista inför installation av servicepack och tillägg.

 

 

Installationshandbok, versionsblad och andra viktiga dokument

installationshandböcker samt versionsblad med nyheter för versionen finns på www.unikum.se/installationsmeny samt på Artiklar A-Ö.

 

Installation av äldre uppdateringar/tillägg

För äldre servicepack/uppdateringar, se Arkiv »

Installation av e-lineuppdateringar

Det är möjligt att köra antingen gamla eller nya e-handeln i version 3.41A.

Följande gäller för uppdatering av språkfiler, Internetbetalningar och CSS/bilder i de olika versionerna.

e-line (gamla)

För gamla e-handeln används i nuläget motsvarande filer som finns för 3.40B.

Läs mer om e-lineuppdateringar till 3.40B »

e-line (ny)

För Nya e-line sker uppdatering direkt i servicepack/tillägg som installeras via PBS Administration.

 

Installation av Mobile Officeuppdateringar

För Mobile Office Klientversion samt installationsfil för dig som vill köra Mobile Office Engelsk version, används den nerladdningsbara uppdatering som finns för version 3.40B. Läs mer om Mobile Officeuppdateringar till 3.40B »

Språkfiler samt rapporter och infobilder

De senaste språkfilerna finns med i respektive servicepack. Nya språkfiler kan även bli tillgängliga som ett "Tillägg till installerat servicepack".

Språkstudion i Pyramid Business Studio kan används för att översätta dialoger, menyer, ledtexter etc. till andra främmande språk i Pyramid.

 

Senaste släppta språkfil:
Uppdaterad 2014-09-12.
Ingår från och med 3.41A sp10F.

 

Rapporter och infobilder på engelska:

Många rapporter och infobilder, dock inte alla, är översatta i filerna i engrappVer3.zip (1.5Mb, uppdaterad 170103). Rapporternas innehåll är är översatt medan rapportnamnen är på svenska. Det innebär att du själv döper om rapportnamnen i rutin 840 Rapportgenerator.

De har samma filnamn som motsvarande rapport på svenska. Kopiera och döp eventuellt om önskad rapport till rapportkatalog och verifiera systemet.

 

Prenumerera på Nyhetsbrev Uppdatering Info

Få senaste nytt om servicepack och tillägg. Prenumerera på nyhetsbrevet här »

   Unikum datasystem ab

  Traktorvägen 14
  226 60 Lund
  Tel 046-280 20 00
  Fax 046-280 20 01
  support@unikum.se


  Öppettider

  Vardagar: kl 8-17
  Lunchstängt kl 12-13

  Skärtorsdag,
  Valborgsmässoafton
  och dag före julafton (vardagar): kl 8-12

  Midsommarafton,
  Julafton samt
  Nyårsafton: Stängt