nr 4, 3 december 2020 webbversion»

 

Intrastat 2021

Intrastatrapporteringen kommer att ske som vanligt i Pyramid via vårt befintliga rapportformat ISBLID Intrastat-IDEP som stödjer IDEP.WEB.

 

SCB har gått ut med nyheter gällande Intrastat 2021 till de företag som är intrastatskyldiga. I denna information står bland annat att EDI-filer kommer att upphöra i april 2021 samt att de i och med detta endast tar emot XML-filer från certifierade programvaror. Vi vill poängtera att denna information endast gäller de företag som har certifierat egna programvaror och idag skapar EDI-filer.

 

SCB kommer att fortsätta använda webbapplikationen IDEP.WEB som vanligt och det kommer precis som nu vara möjligt att importera Excel- och textfiler dit. IDEP.WEB skapar sedan XML-filer som läses in till SCB.

 


 

 

 Här kan du läsa äldre Pyramid Info på webben »