nr 1, 2 april 2019 webbversion»

 

E-faktura kund och Peppol

Fr o m den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras elektroniskt enligt en ny europeisk standard.


Det innebär att alla leverantörer till offentliga verksamheter måste skicka e-fakturor (elektroniska fakturor) enligt den nya standarden, och att såväl myndigheter och kommuner, landsting och regioner måste kunna ta emot E-fakturor.

 

Lagkravet, i Sverige PEPPOL BIS Billing 3, omfattar alla köpare och säljare där inköpet av varan eller tjänsten har gjorts utifrån någon av upphandlingslagarna:

 •  LOU (2016:1145)

 •  LUF (2016:1146)

 •  LUFS (2011:1029)

 •  LUK (2016:1147)

Vad menas med en elektronisk faktura?

Det krävs att en xml-faktura skapas enligt den angivna standarden.
Varken PDF- eller pappersfakturor kommer längre att accepteras.

 

Vad innebär det här för dig som är Pyramidkund?

Se över flödet i ert system. Har ni kunder som tillhör den offentliga sektorn?
Vår modul E-faktura kund stödjer korrekt filformat via uppdragstyp E-faktura GeBC (EDI Solutions).

 

Om ni använder EDI Solutions som växeloperatör så gör följande:

 •  Kontakta Edi Solutions och berätta att ni vill hantera enligt PEPPOL.  

 •  Ett PEPPOL-id ska registreras i fältet OVT i rutin 720 på varje berörd kund i
    Pyramid.

För annan växeloperatör, kontakta din återförsäljare.

 Här kan du läsa äldre Pyramid Info på webben »