Integritetspolicy för Pyramidkunder
och Pyramid Partners

 

Vitec Unikum Datasystem AB är ett svenskt aktiebolag med säte och adress Traktorvägen 14, 226 60 Lund.

 

Vi värnar om din integritet och säkerhet. Vi följer GDPR och är måna om att vara transparenta om hur vi hämtar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.


Innehåll:

 

Personuppgifter som samlas in via webbsidorna Kundservice och Partners

Vi samlar endast avpersonifierad statistik om hur besökare använder webbplatsen kund.unikum.se och partner.unikum.se. Denna information används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Cookies

När du loggar in på ditt konto på Partnersidorna används cookies. För detaljerad information hänvisar vi till vår Cookiespolicy.

Personuppgifter vid inloggning

Vid inloggning används användarnamn och lösenord som lagras i de kontaktuppgifter vi har registrerat för dig i vårt system.

 

För Partners hämtas och visas uppgifter från vår Pyramid via webbsidans menyval Mitt konto/Mina uppgifter. Dessa uppgifter kan du, som Partner se om du getts behörighet till detta av ansvarig på ditt företag. Via Mitt konto, kan du själv ändra dina uppgifter när du är inloggad.

 

Vårt Personuppgiftsansvar

Unikum datasystem ab är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du ingår avtal med Vitec Unikum
  • du registreras som kontaktperson hosVitec Unikum för din organisation
  • du använder vår kundsupport eller kontaktar oss i andra frågor
  • du besöker vår webbplats.

 

Personuppgifter för prenumeration på nyhetsbrev

Vid tecknande av avtal gällande Pyramid Business Studio, registreras uppgifter på en referensperson på ditt företag. Referenspersonen kan bytas ut genom kontakt med Vitec Unikum Datasystem AB. Personuppgifterna behandlas med stöd av avtal och berättigat intresse att förmedla information till kunder som har tecknat avtal med oss på Vitec Unikum Datasystem AB.

 

Du kan aktivt tillhandahålla oss dina uppgifter via kundsidorna, för prenumeration på nyhetsbrev. Här finns möjlighet att uppdatera dina uppgifter, samt förändra ditt urval. Självklart kan du även avregistrera din prenumerationer via kundsidan, samt via länken nederst i våra nyhetsbrev.

 

De nyhetsbrev som kan sändas till prenumerant och referensperson är:

  • Pyramid Info – allmän produktinformation och viktiga tips om arbetsgång, manualer, webbsidor med uppdaterad eller ny information, odyl.
  • Pyramid Uppdatering – Information om version, servicepack, tillägg och annan nödvändig uppdateringsinformation.

 

Registrering av prenumeration på nyhetsbrev för Partners och certifierade konsulter hanteras av Unikum. Våra Partners kan sända in en begäran om registrering för prenumeration på nyhetsbrevet PPNews för deras anställdas räkning. Kopplat till kontaktuppgifterna hos oss, skapas användarnamn och lösenord för inloggning på Partnersidorna. Personuppgifterna behandlas med stöd av avtal och berättigat intresse att förmedla information till våra Partners.

 

Det nyhetsbrev som kan sändas till Partners är:

  • PPNews – Produkt- och branschinformation, specifikt för våra Partners.
  • Konsultstudio News – Information specifikt för certifierade Konsultstudiokonsulter.

 

Om delning och lagring

Vi delar inga uppgifter med tredje part

Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte.

Så länge behåller vi din personliga information

Vitec Unikum Datasystem AB sparar uppgifter om företaget och dess kontaktpersoner så länge det finns ett gällande kundavtal och rättsliga förpliktelser.

 

Uppgifter för prenumeration på nyhetsbrev sparas så länge ett samtycke finns.

 

Dina personliga rättigheter

Din rätt att begära ett registerutdrag

Du som vill begära ett registerutdrag har möjlighet att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om för- och efternamn, telefonnummer, eventuellt kundnummer och personnummer samt eventuellt uppgift om någon specifik information som du behöver.

 

Begäran sänds med rekommenderat brev till:

Vitec Unikum Datasystem AB

Personuppgiftsansvarig

Traktorvägen 14

226 60 Lund

 

Observera att vi inte kan behandla begäran om registerutdrag via telefon eller e-post.

 

Vi skickar alla uppgifter vi har lagrade till dig inom rimlig tid, dock senast tre månader. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Vitec Unikum Datasystem AB.

Din rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade, med mera.

Du som kund har rätt, i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig, till rättelse, radering, begränsning av personuppgiftsbehandling samt rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen.

Din rätt att lämna klagomål till datainspektionen

Du har rätt att lämna klagomål om behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

Servicepolicy - Om personuppgifter vid kundsupport

Personuppgifter krävs för att Vitec Unikum Datasystem AB ska kunna ge stöd i den dagliga driften av programvaran Pyramid Business Studio. För detaljerad information hänvisar vi till vår Servicepolicy.

 

Personuppgiftsansvarig i relationen Vitec Unikum - Partners 

Både Vitec Unikum Datasystem AB och våra Partners behandlar personuppgifter gällande Pyramidkunder.

 

Eftersom Vitec Unikum Datasystem ABoch våra partners har olika relationer med våra gemensamma kunder är vi personuppgiftsansvariga var för sig. Det är nödvändigt för oss att kunna bestämma över de personuppgifter vi hanterar inom våra verksamheter.

 

Vi och våra Partners behandlar personuppgifterna på olika sätt baserat på olika avtal och samtycken. Vi hanterar våra kunders personuppgifter enbart i den utsträckning som krävs för att uppfylla vårt avtal med varje kund och i enlighet med de regler som gäller för vår verksamhet.

 

Personuppgifter i samband med ÅF-utbildning

När du som är Partner anmäler dig till en återförsäljarutbildning eller konferens kommer vi att behandla personuppgifter, som namn, e-post och kostönskemål i en Excellista, för att genomföra nödvändig kursadministration. Denna information lagras på en säker enhet och slängs direkt efter kursen. Informationen behandlas med stöd av berättigat intresse.

 

Eftersom vi tar betalt för kurser och konferenser sparas fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

 

Kontakta oss

Om du har några funderingar kring våra Integritetspolicyer är du välkommen att kontakta oss.

 

Vitec Unikum Datasystem AB

Traktorvägen 14, 226 60 Lund, Sverige

Organisationsnummer: 556223-4798

Växel: 046-280 20 00

 

Representant för personuppgiftsansvarig är Elisabeth Widén Dagsberg.

E-post till representant för personuppgiftsansvarig:

personuppgifter.unikum@vitecsoftware.com

 

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vitec Unikum Datasystem AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy. Du bör regelbundet besöka denna webbsida för att läsa den senaste versionen och hålla dig uppdaterad.

 

 

Denna integritetspolicy uppdaterades den 1 spetember 2021.

 

 

Untitled Document