Personuppgifter i Pyramid

Unikum datasystem ab är ett svenskt aktiebolag med säte och adress Traktorvägen 14, 226 60 Lund. Som ansvarig för personuppgifter ska du se till att ditt företag samlar in och behandlar alla personuppgifter i företagets Pyramid Business Studio (Pyramid) på ett korrekt sätt enligt GDPR. Du kan skaffa dig en överblick över de Pyramidrutiner som behöver kontrolleras med hjälp av vår sammanställning här nedan.


Innehåll:

 

Insamling och ändring av personuppgifter

I Pyramid registreras personuppgifter i följande rutiner:

 • 720 Kunder
 • 721 Personal
 • 724 Kundprospekt
 • 725 Leverantörer
 • 726 Kontakter
 • 871 Användare

Här kan du även rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter.

 

Funktioner som kan innehålla eller innehåller
personrelaterade uppgifter

Utöver de uppgifter som finns direkt på kunder, leverantörer, personal, kontakter och kundprospekt i Pyramid, finns det och kan det finnas personrelaterade uppgifter i följande funktioner:

 • F7-texter
 • Husarbete Rot/Rut (personnummer, telefonnummer med mera)
 • Order/Inköp (Er referens, med mera.)
 • Fritextfält
 • Leveransadresser (på kund respektive order)
 • CRM/Säljstöd – aktiviteter
 • Dagboksanteckningar
 • Aviseringar (e-post, telefonnummer)
 • Faktura/Kvittoarkiv (Måste sparas i 7 år enligt bokföringslagen 7 kap)
 • Dokument, PDF, XML-filer, och Textfiler för bland annat. order, inköp med mera
 • Reklamationer (e-post, telefonnummer)
 • Anpassningar (egna databasfält med mera)

Glöm inte bort att kontrollera uppgifter i sådant som länkats in i Pyramid, exempelvis avtal, dokumentation odyl, eller i data som importerats/exporterats samt uppgifter som används i e-handeln.

 

Registerutdrag av personuppgifter

Rätten till registerutdrag (se Nya Dataskyddsförordningen, artikel 15) hanteras enklast genom att ta ut information om dina kunder, leverantörer eller anställda via Pyramids infostudior.

 • 8112 Kunder
 • 8113 Leverantörer
 • 8114 Personal
 • 8128 Kundprospekt
 • 8160 Kontakter

 

Radera personuppgifter

Vill du ta bort uppgifter för kund, leverantör, personal, kontakt, eller kundprospekt gör du det via registervårdsrutinen och kommandot Ta bort.

 

En personuppgift som är kopplad till en offert, en order, ett inköp, ett kvitto eller en faktura kan inte raderas. I dessa fall kan du anonymisera personuppgifterna genom att ersätta dem med någon annan text, exempelvis Bortglömd. För att enkelt kunna söka fram dessa i våra studior rekommenderar vi att samma tecken eller text används på samtliga ersättningar.

 

Övrigt att tänka på

Om ditt företags Pyramid innehåller anpassningar, övriga program odyl. som kan innehålla personuppgifter ber vi dig att vid behov kontakta leverantören av dessa. Det ligger utanför Unikum datasystem ab:s ansvarsområde.

 

Ta också del av Skatteverkets och andra myndigheters information angående regler för lagring av viss data gällande de områden som berör er.

 

Ladda ner sammanställning som pdf

Sammanställningen kan du även ladda ner som pdf här.

 

Länk till vår PDF: Personuppgifter i Pyramid   Personuppgifter i Pyramid »

 

Kontakta oss

Om du har några funderingar kring våra Integritetspolicyer är du välkommen att kontakta oss.

 

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14, 226 60 Lund, Sverige

Organisationsnummer: 556223-4798

Växel: 046-280 20 00

 

Representant för personuppgiftsansvarig är Elisabeth Widén Dagsberg.

E-post till representant för personuppgiftsansvarig:

personuppgifter@unikum.se

 

Denna sida uppdaterades den 22 maj 2018.

 

 Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14
226 60 Lund
Tel 046-280 20 00
Fax 046-280 20 01
support@unikum.se


Öppettider

Vardagar: kl 8-17
Lunchstängt kl 12-13

Skärtorsdag,
Valborgsmässoafton
och dag före julafton (vardagar): kl 8-12

Midsommarafton,
Julafton samt
Nyårsafton: Stängt