Servicepolicy för Pyramidanvändare

 

Unikum datasystem ab är ett svenskt aktiebolag med säte och adress Traktorvägen 14, 226 60 Lund.

 

Denna Servicepolicy är framtagen som ett komplement till vårt serviceavtal. Här beskrivs bland annat syftet med serviceavtalet, vad policyn omfattar och vårt ansvar för personuppgifter vid support. Det är viktigt att du tar del av informationen i denna Servicepolicy. Se även vår Integritetspolicy för dig som är Pyramidkund samt Pyramid Partner.


Innehåll:

 

Syftet med Serviceavtalet

Genom att ha tecknat ett serviceavtal med oss har ditt företag ingått ett bindande avtal med Unikum datasystem ab. Serviceavtalet syftar till att ge alla anställda på ditt företag som utnyttjar vår programvara, stöd i den dagliga driften av programvaran Pyramid Business Studio genom vår tjänst Kundsupport. Genom serviceavtalet får ni också rätt till uppdateringar av programvaran för att säkerställa den långsiktiga programkvaliteten.

 

Detta omfattar Servicepolicyn

Servicepolicyn är ett komplement till serviceavtalet mellan ditt företag med dess anställda (ni, er, Pyramidanvändare) och Unikum datasystem ab (Unikum, vi oss).

 

Policyn gäller er användning av vår tjänst Kundsupport, för programmet Pyramid Business Studio och eventuella tillhörande program och appar. UNIKUMs Kundsupport, tillhandahåller rådgivning kring programmets installation och drift. Vår tjänst gör det möjligt för Pyramidanvändare att anlita Kundsupport i frågor om arbetsgång, felsökning eller dylikt som bidrar till att förenkla arbetet och avhjälpa fel för Pyramidanvändaren.

 

Uppgifter som vi samlar vi in

Dessa personuppgifter behandlar vi vid kontakt med Kundsupport

Kontaktuppgifter som används i samband med support innehåller:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Personuppgifterna krävs för att Unikum datasystem ab ska kunna ge användaren ett bra stöd i den dagliga driften av programvaran Pyramid Business Studio och för att kunna följa ett pågående supportärende. Uppgifterna används inte till något annat ändamål.

 

Kommunikation via e-post i samband med supportärende lagras på säker enhet och raderas 3 månader efter att ärendet har avslutas.

Insamlad data vid felsökning

I vår tjänst Kundsupport ingår i undantagsfall en mer omfattande felsökning av kunders programvara, se avsnitten "Vi är Personuppgiftsansvariga för vår supporttjänst" och "Lagring, säkerhet och sekretess i samband med support" nedan. Det är valfritt för kunden att sända denna data till Unikum support för att Unikum datasystem ab ska kunna utföra fullständig felsökning.

 

Vi är Personuppgiftsansvariga för vår supporttjänst

Unikum tillhandahåller programvaran Pyramid Business Studio. Däremot åtar vi oss inte lagring eller annan behandling för kundernas räkning av personuppgifter som kunderna behandlar i sina Pyramidsystem. Vi är därför inte personuppgiftsbiträde till våra kunder.

 

Unikum är däremot personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som gäller administration av kund-, återförsäljar- och leverantörsrelationer, samt för den behandling som Unikum utför inom ramen för vår tjänst Kundsupport. Den utlämning av uppgifter som kundföretaget gör till oss och den behandling som då kan bli aktuell från vår sida sker uteslutande i syfte att utföra vårt supportuppdrag.

 

Lagring, säkerhet och sekretess i samband med support

Vår supportpersonal är skyldiga att iaktta sekretess och får varken ta del av, använda, lämna ut eller spara kundernas information utöver vad som är nödvändigt för att utföra supportärendet.

Vid normal supporthantering

Vår behandling sker i normalfallet genom att vår supportpersonal, uteslutande efter förfrågan från supportkunden och med en kod som denne lämnar till supportpersonalen, kopplar upp sig mot supportkundens dator med TeamViewer eller liknande onlineprogramvara. Vår supportpersonal kan, beroende på vad supportärendet avser, komma att ta del av personuppgifter som lagras i kundens Pyramid. Ingen sådan data sparas eller behandlas av Unikum efter att supportärendet har avslutats.

Vid omfattande felsökning

I undantagsfall kan kundens supportärende kräva en mer omfattande testkörning av kundens databas. I sådana fall kan kunden ombes att översända en kopia av Pyramiddatabasen till vår supportpersonal för felsökning. Överföringen från kunden och felsökningen utförs i en miljö med hög nivå på teknisk och organisatorisk datasäkerhet. När felsökningsärendet avslutas, raderas kopian av kundens databas. Ingen återläsning av data sker till kundens Pyramiddatabas.

 

Ytterligare information om hur Unikum behandlar personuppgifter framgår av vår Integritetspolicy för dig som är Pyramidkund samt Pyramid Partner. Frågor om Unikums behandling av personuppgifter kan också ställas till personuppgifter@unikum.se

 

Överföring eller utlämning av uppgifter

Överföring av personuppgifter

Vi garanterar att inga lagrade personuppgifter kommer att överföras.

Vår server där vi lagrar våra kunders data är placerad inom EU/EES.

All service och drift som innebär tillgång till lagrad data från våra kunder sker inom EU/EES.

Utlämning av personuppgifter

Vi utlämnar inga personuppgifter från lagrad data till någon.

Underbiträden

Vi anlitar inga underleverantörer (underbiträden) för utförande av uppgifter som innefattar personuppgiftsbehandling.

 

Vid en personuppgiftsincident

Vi hanterar personuppgiftsincidenter enligt kraven i GDPR. För mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

 

Kontakta oss

Om du har några funderingar kring våra Integritetspolicyer är du välkommen att kontakta oss.

 

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14, 226 60 Lund, Sverige

Organisationsnummer: 556223-4798

Växel: 046-280 20 00

 

Representant för personuppgiftsansvarig är Elisabeth Widén Dagsberg.

E-post till representant för personuppgiftsansvarig:

personuppgifter@unikum.se

 

Ändringar i denna Servicepolicy

Unikum datasystem ab förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy. Du bör regelbundet besöka denna webbsida för att läsa den senaste versionen och hålla dig uppdaterad

 

 

Denna integritetspolicy uppdaterades den 28 maj 2018.

 Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14
226 60 Lund
Tel 046-280 20 00
Fax 046-280 20 01
support@unikum.se


Öppettider

Vardagar: kl 8-17
Lunchstängt kl 12-13

Skärtorsdag,
Valborgsmässoafton
och dag före julafton (vardagar): kl 8-12

Midsommarafton,
Julafton samt
Nyårsafton: Stängt